Home » Showuitslagen Zaros Keano » Uitleg Titels CAC en CACIB

Uitleg Titels CAC en CACIB

 
   

Hieronder vindt u de titels CAC + reserve CAC en CACIB en reserve CACIB uitgelegd.

Wat betekent C.A.C.?

C.A.C. is een afkorting uit het Frans voor: Certificat d’Aptitude au Championnat.

Wanneer krijgt de hond een C.A.C of een reserve CAC?

Op een show wordt het C.A.C. uitgereikt aan de beste reu en beste teef van ieder ras, mits deze de kwalificatie uitmuntend heeft behaald. Het maakt niet uit in welke klasse de hond is ingeschreven. Wel moet de hond van een Nederlandse eigenaar zijn ingeschreven in het N.H.S.B. (Nederland Hond Stamboek) of in de bijlage (een G0 hond kan geen C.A.C. krijgen). Voor een buitenlandse eigenaar geldt dat de hond moet zijn ingeschreven in het betreffende stamboek van zijn/haar land (dus NIET in een bijlage). De keurmeester kan, als de hond voldoet aan deze voorwaarden, niet weigeren het CAC toe te kennen.Wanneer een hond op een tentoonstelling deze (reserve)prijs behaald heeft, kan hij in aanmerking komen voor het CAC als blijkt dat de hond die deze prijs kreeg toebedeeld reeds de definitieve internationale titel mocht voeren. Ook treedt het Reserve CAC in werking als de winnaar van het CAC om een of andere reden gediskwalificeerd wordt.

Je kan zeggen dat het C.A.C. geldt als één punt om een definitief kampioenschap te bereiken. Als het C.A.C. wordt toegekend aan een hond die al definitief Kampioen is, dan wordt het C.A.C. doorgeschoven naar de hond die het reserve-C.A.C. heeft behaald. Dit gebeurt administratief en achteraf.

Hoe wordt de hond Nederlands Kampioen?

Om definitief Nederlands Kampioen te worden moet de hond voldoen aan een aantal criteria:

 

De titel “Kampioen” wordt toegekend aan een hond die vier keer een C.A.C. heeft behaald:

 

Die door minstens twee verschillende keurmeesters moeten zijn toegekend;

 

Op minstens twee verschillende tentoonstellingen;

 

Waarbij vier reserve C.A.C. eenmalig als één C.A.C. gelden;

 

Het C.A.C op de Winnertentoonstelling telt dubbel, maar het reserve C.A.C. geldt als reserve

 

Het C.A.C op een kampioenschapsclubmatch geldt dubbel, het reserve C.A.C. op de show geldt als 1 C.A.C

 

van deze dubbeltelling mag slechts één maal gebruik gemaakt worden;

 

Het laatste C.A.C. of reserve C.A.C moet behaald worden nadat de hond de 27 maanden bereikt heeft.

Wanneer wordt de titel toegekend?

De titel wordt automatisch toegekend door de Raad van Beheer, behalve wanneer deze met behulp van vier reserves C.A.C’s wordt behaald of met een laatste reserve C.A.C. na de leeftijd van 27 maanden. Dan moet de titel worden aangevraagd

Variaties in het behalen van de titel Nederlands Kampioen.

Er zijn dus verschillende manieren om de hond Nederlands kampioen te laten worden. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden op een rijtje

 

4 C.A.C.’s op 4 verschillende shows;

 

3 C.A.C.’s en 4 reserve C.A.C’s;

 

3 C.A.C.’s op een gewone show en 1 reserve C.A.C. op de kamp.clubmatch;

 

2 C.A.C.’s en 1 C.A.C.op de Winner;

 

2 C.A.C.’s en 1 C.A.C.op de kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging;

 

1 C.A.C. op een gewone show, 1 C.A.C. op de Winner of de kampioenschapsclubmatch en 4 reserve C.A.C.’s;

 

1 C.A.C. op een gewone show, 1 C.A.C. op de Winner en 1 reserve C.A.C. op de kampioenschapsclubmatch;

 

1 C.A.C. op een gewone show, 1 C.A.C. op de kampioenschapsclubmatch en 4 reserve C.A.C.’s

 

 

Wat betekent C.A.C.I.B. ?

C.A.C.I.B. is een afkorting uit het Frans voor Certificat dÁptude au Championnat International de Beauté, ofwel het Internationaal Kampioenschap.

Wanneer krijgt de hond een C.A.C.I.B. ?

Het C.A.C.I.B. wordt uitgereikt aan de beste reu en beste teef van ieder ras, mits deze de kwalificatie uitmuntend heeft behaald en de hond is ingeschreven in de Open klasse, Gebruikshondenklasse of Kampioensklasse. Wanneer een hond op een tentoonstelling deze (reserve)prijs behaald heeft, kan hij in aanmerking komen voor het CACIB als blijkt dat de hond die deze prijs kreeg toebedeeld reeds de definitieve internationale titel mocht voeren. Ook treedt het Reserve CACIB in werking als de winnaar van het CACIB om een of andere reden gediskwalificeerd wordt.

De hond van een Nederlandse eigenaar moet zijn ingeschreven in het N.H.S.B. Voor een buitenlandse eigenaar geldt dat de hond moet zijn ingeschreven in het betreffende stamboek van zijn/haar land.

Het C.A.C.I.B. geldt als één punt om een definitief internationaal kampioenschap te bereiken. Het C.A.C.I.B. mag worden toegekend; de keurmeester heeft het recht het C.A.C.I.B. in te houden als hij de kwaliteit van de hond net niet goed genoeg vindt. Het C.A.C.I.B. kan doorschuiven naar de hond die het reserve C.A.C.I.B. heeft gekregen, als de hond die het C.A.C.I.B. heeft gekregen al definitief kampioen is.

Hoe wordt de hond Internationaal Kampioen?

Om definitief internationaal kampioen te worden moet de hond voldoen aan een aantal criteria. Hierbij is er een verschil tussen rassen met werkproeven en rassen zonder werkproeven.

Criteria voor rassen zonder werkproeven

 

Een hond moet tenminste vier keer een C.A.C.I.B. -certificaat behaald hebben;

 

Die door minstens drie verschillende keurmeesters moeten zijn toegekend;

 

In minstens drie verschillende landen, waaronder het land van vestiging;

 

Terwijl tussen het eerste en het laatste C.A.C.I.B. een periode van tenminste één jaar moetliggen.

Criteria voor rassen met werkproeven *geldt niet voor de Pekingees

 

Minstens twee C.A.C.I.B. -certificaten in minstens twee landen onder minstens twee verschillende keurmeesters;

 

het behaald hebben van een werkdiploma een `goed` van een nationale veldwedstrijd dan wel het IPO-met goed gevolg afgelegd hebben.

 

Wanneer wordt de titel Internationaal Kampioen toegekend

De titel moet worden aangevraagd bij de F.C.I. via de Raad van Beheer. Hierbij moeten de gele kaarten, die als bevestiging van een C.A.C.I.B. zijn ontvangen, meegestuurd worden evenals een kopie van het eventuele werkdiploma.

Problemen

In diverse landen binnen de F.C.I. worden eigen regels gehanteerd voor het toekennen van het C.A.C. Zelfs de toekenning van het C.A.C.I.B. – dat overal hetzelfde zou moeten zijn omdat ook die landen onder dezelfde F.C.I. ressorteren – verschilt vaak van land tot land. Dit wordt veelal veroorzaakt doordat de verschillende landen ook verschillende klasse-indelingen kennen en een eigen systeem van toekenning hanteren.